Eredienste vind Sondae om 9:00 in die kerkgebou en aanlyn plaas.

Druk hier vir meer inligting oor die Covid-19 riglyne

WIE IS ONS

Ons is ‘n geloofsgemeenskap geborge in God Drie-enig wat geleenthede skep waar verskillende generasies by mekaar leer, saam groei en betekenisvol lewe. Ons volle menswees is ‘n geskenk van God, daarom omhels ons alle fasette van die lewe.

Ons gemeente is God se geskenk aan die gemeenskap en is geseën met gawes, kennis en vaardighede. Ons word gestuur om God hiermee in ons leefwêreld sigbaar te maak. Ons leef met die volgende waardes:

Deernis, Eenvoud, Egtheid, Groei, Ruimte, Vreugde.

Vind meer uit

Covid-19 Aksieplan

Mense voel-voel so aan ons nuwe normaal wat nog nie volledig aangebreek het nie. Daar is ook onsekerheid oor hoe om samekomste te hanteer, maar ons het as gemeente besluit om wel ons deure vanaf 1 Oktober oop te maak. Kom vind meer uit oor die protokol van ons samekomste.

Lees hier

Kyk hier

Jongste plasings

Ek kan nie al die goeie dinge doen wat die wêreld nodig het nie, maar die wêreld kort al die goeie dinge wat ek kan doen.

Jana Stanfield

Reputasie is wat mense van jou dink. Karakter is wat God van jou weet.

Russiese spreekwoord

Die aarde sal nie ‘n oes lewer sonder gelowige rentmeesterskap nie. Ons kan nie sê ons het ons land lief, indien ons nie stappe neem om dit vir toekomstige generasie te beskerm nie.

Pous Johannes Paulus II

Riviere weet: Ons sal daar kom, of hoef nie te jaag nie.

A.A. Milne
Besoek ons