Weens die Covid-19 pandemie vind ons huidige eredienste slegs aanlyn plaas.

druk hier vir ons dienste op YouTube

WIE IS ONS

Ons is ‘n geloofsgemeenskap geborge in God Drie-enig wat geleenthede skep waar verskillende generasies by mekaar leer, saam groei en betekenisvol lewe. Ons volle menswees is ‘n geskenk van God, daarom omhels ons alle fasette van die lewe.

Ons gemeente is God se geskenk aan die gemeenskap en is geseën met gawes, kennis en vaardighede. Ons word gestuur om God hiermee in ons leefwêreld sigbaar te maak. Ons leef met die volgende waardes:

Deernis, Eenvoud, Egtheid, Groei, Ruimte, Vreugde.

Vind meer uit

Covid-19 Aksieplan

Wat baie aspekte van die samelewing betref, staan alles stil; in ander opsigte gebeur daar weer ontsettend baie. Dit is ook waar van die gemeente. Ons het verskeie nuwe horisonne betree. Ons moes ook besluit of ons aangaan met samekomste tydens vlak 3 van inperking. In hierdie tyd het ons opnuut ontdek dat die kerk juis mense is en nie ‘n gebou nie.

Kom vind meer uit

Jongste plasings

Ek kan nie al die goeie dinge doen wat die wêreld nodig het nie, maar die wêreld kort al die goeie dinge wat ek kan doen.

Jana Stanfield

Reputasie is wat mense van jou dink. Karakter is wat God van jou weet.

Russiese spreekwoord

Die aarde sal nie ‘n oes lewer sonder gelowige rentmeesterskap nie. Ons kan nie sê ons het ons land lief, indien ons nie stappe neem om dit vir toekomstige generasie te beskerm nie.

Pous Johannes Paulus II

Riviere weet: Ons sal daar kom, of hoef nie te jaag nie.

A.A. Milne
Besoek ons