Kerkkantoor

Maandae tot Vrydae 8:00 tot 13:00
Kontak na ure die Gemeentebestuurder
Nelmarie Cruywagen
082 940 4377

Leraar

Lizl-Louise Schoeman
083 283 8440

Wynand van Niekerk
079 695 3508

Koster

Rudie Thirion
082 377 3303

WIE IS ONS

Ons is ‘n geloofsgemeenskap geborge in God Drie-enig wat geleenthede skep waar verskillende generasies by mekaar leer, saam groei en betekenisvol lewe. Ons volle menswees is ‘n geskenk van God, daarom omhels ons alle fasette van die lewe.

Ons gemeente is God se geskenk aan die gemeenskap en is geseën met gawes, kennis en vaardighede. Ons word gestuur om God hiermee in ons leefwêreld sigbaar te maak. Ons leef met die volgende waardes:

Deernis, Eenvoud, Egtheid, Groei, Ruimte, Vreugde.

Vind meer uit

Jongste plasings

Ek kan nie al die goeie dinge doen wat die wêreld nodig het nie, maar die wêreld kort al die goeie dinge wat ek kan doen.

Jana Stanfield

Reputasie is wat mense van jou dink. Karakter is wat God van jou weet.

Russiese spreekwoord

Die aarde sal nie ‘n oes lewer sonder gelowige rentmeesterskap nie. Ons kan nie sê ons het ons land lief, indien ons nie stappe neem om dit vir toekomstige generasie te beskerm nie.

Pous Johannes Paulus II

Riviere weet: Ons sal daar kom, of hoef nie te jaag nie.

A.A. Milne
Besoek ons