Ons glo in God Drie-enig

Ons is ‘n geloofsgemeenskap geborge in God Drie-enig wat geleenthede skep waar verskillende generasies by mekaar leer, saam groei en betekenisvol lewe. Ons volle menswees is ‘n geskenk van God, daarom omhels ons alle fasette van die lewe. Ons gemeente is God se geskenk aan die gemeenskap en is geseën met gawes, kennis en vaardighede. Ons word gestuur om God hiermee in ons leefwêreld sigbaar te maak. Ons leef met die volgende waardes: Deernis, Eenvoud, Egtheid, Groei, Ruimte, Vreugde.

Ons verbind onsself tot die breë Gereformeerde belydenis en glo dat God deur die Bybel praat wat vir ons die Woord van God word. Ons glo dat:

  • Die Skepper God ons nooi om in harmonie met sy hele skepping te leef en aan sy “herskepping” deel te neem.
  • Ons verlosser, Christus Jesus ons nooi om deel te neem in plekke waar sy Koninkryk sigbaar word.
  • Die Heilige Gees by ons teenwoordig is om ons te lei; die wonder en skoonheid van lewe te ontdek; in liefde te leef en ons in moeilike tye te vertroos.
Besoek ons die naweek