Project Description

Ons almal kom daar. Daar waar ons bekommerd en angstig oor die dag van more is. Die toekoms is ‘n onsekere plek wanneer ons in vandag se uitdagings en vrese vas staar. In Matteus 6 verbaas Jesus sy gehoor met die bergrede. Ons bekommernisse kan dalk net die ding wees wat ons vuur en energie gee om die lewe aan te pak. Video tydens diens.

Dank aan Geseën om te seën deur Annalise Wiid: https://www.youtube.com/watch?v=Rdq59ViNHWs