Adres

79 Elandweg, Monumentpark
Pretoria, 0181

Eredienste

Sondae oggende om 09:00
Kersdiens 25 Desember 08h00
Geen erediens 27 Desember

Tel:

012-460-5109

Kerkkantoor sluit

15 Des 2020 – 25 Jan 2021

Leraar aan diens

Lizl-Louise Schoeman
15 Des 2020 – 3 Jan 2021
083 283 8440

Wynand van Niekerk
4 Jan 2021 – 24 Jan 2021
079 695 3508

Koster aan diens

Rudie Thirion
082 377 3303

Besoek ons

Kontak ons gerus

Ons kerkkantoor is Maandae, Woensdae en Vrydae vanaf 09:00 tot 12:00 oop. Stuur vir ons ‘n e-pos by: admin@ngkmp.co.za

    Skakel in

    Volg ons op verskeie platvorme: