Weens die Covid-19 pandemie vind al ons samekomste aanlyn plaas.

Eredienste word op YouTube gelaai en kommunikasie vind via WhatsApp plaas. Kontak die kerkkantoor indien jy ‘n boodskap wil ontvang.

Kerkkantoorure: Maandae, Woensdae en Vrydae: 09:00-12:00

admin@ngkmp.co.za, 012 460 5109