Wie is ons

Ons is ‘n geloofsgemeenskap geborge in God Drie-enig wat geleenthede skep waar verskillende generasies by mekaar leer, saam groei en betekenisvol lewe. Ons volle menswees is ‘n geskenk van God, daarom omhels ons alle fasette van die lewe.

Ons gemeente is God se geskenk aan die gemeenskap en is geseën met gawes, kennis en vaardighede. Ons word gestuur om God hiermee in ons leefwêreld sigbaar te maak. Ons leef met die volgende waardes: Deernis, Eenvoud, Egtheid, Groei, Ruimte, Vreugde.

Hoekom bydra?

Deur jou bydraes maak jy dit vir ons moontlik om aktief die hoop van Christus in die wêreld uit te leef.

Maak ‘n verskil

NG Monumentpark het MonCare in 2016 gestig. MonCare is ‘n Nie-Winsgewende Organisasie waardeur ons verskeie gemeenskapsprojekte dryf. Die hoofprojek is pleegsorg. Vind meer uit by hulle webtuiste.

Om ‘n Christen te wees is meer as net ‘n eenmalige bekering – Dit is ‘n daaglikse proses om meer soos Christus te word.

Billy Graham

Die tye wat ons nie vrede het nie, is die tye wat ons vergeet het dat ons aan mekaar behoort.

Moeder Theresa

Jy kan nie deur een enkele dag gaan sonder om ‘n invloed op die wêreld om jou te hê nie. Wat jy doen, maak ‘n verskil. Dit is jou keuse watter tipe verskil dit is.

Jane Goodall

Stuur vir ons ‘n e-pos