Eredienste vind Sondae om 9:00 in die kerkgebou en aanlyn plaas.

Druk hier vir meer inligting oor die Covid-19 riglyne

Ons glo dat die betekenis van die lewe veral ontdek word in verhoudings. Daarom skep ons verskillende ruimtes rondom die woord van God waar die gemeente saam kan groei, leer en leef. Volg ons dienste aanlyn op YouTube

Oggenddiens: 09:00 in die kerkgebou.

Kleuterkerk: 09:00 vind ‘n diens vir die voorskoolse maats in die kleuterkerklokaal plaas.

Junior geloofsvorming: 9:00 vind ‘n kindererediens met kleingroepe vir Gr. 1-6 leerlinge in die familiesaal plaas.

Senior geloofsvorming: 17:30 vind ‘n jeugdiens plaas wat oorloop in kleingroepe vir Gr. 7-10 leerlinge, die verbintenisgroep en jong volwassenes.

Ons skep een geleentheid per kwartaal waar geen geloofsvormingsgroepe plaasvind nie en almal die erediens om 09:00 bywoon.

ONLANGSE EREDIENSTE

Load More Posts

Woon ‘n erediens by