Kerkkantoor sluit

15 Des 2020 – 25 Jan 2021

Leraar aan diens

Lizl-Louise Schoeman
15 Des 2020 – 3 Jan 2021
083 283 8440

Wynand van Niekerk
4 Jan 2021 – 24 Jan 2021
079 695 3508

Koster aan diens

Rudie Thirion
082 377 3303

Ons glo dat die betekenis van die lewe veral ontdek word in verhoudings. Daarom skep ons verskillende ruimtes rondom die woord van God waar die gemeente saam kan groei, leer en leef. Volg ons dienste aanlyn op YouTube

Oggenddiens: 09:00 in die kerkgebou.

Kleuterkerk: 09:00 vind ‘n diens vir die voorskoolse maats in die kleuterkerklokaal plaas.

Junior geloofsvorming: 9:00 vind ‘n kindererediens met kleingroepe vir Gr. 1-6 leerlinge in die familiesaal plaas.

Senior geloofsvorming: 17:30 vind ‘n jeugdiens plaas wat oorloop in kleingroepe vir Gr. 7-10 leerlinge, die verbintenisgroep en jong volwassenes.

Ons skep een geleentheid per kwartaal waar geen geloofsvormingsgroepe plaasvind nie en almal die erediens om 09:00 bywoon.

ONLANGSE EREDIENSTE

Load More Posts

Woon ‘n erediens by