DEBIETORDER OPDRAG VORM

daarna maandeliks op die 2de dag van elke maand.