‘n Gebed

Here Jesus
U het ons elkeen lief
asof daar net een van ons is
U het my lief
Ek wat ‘n hard-probeer-om-die regte-ding-te-doen-mens is
Ek wat ‘n onseker-van-die-pad-mens is
Ek wat ‘n opdrifsel-by-U-mens is
Ek wat ‘n eenvoudig-leef-uit-genade-mens is
U het my lief asof ek al een is
Daarvoor sê ek dankie

Amen

(uit Kleurgebede oor liefde, Aletta Simpson & Nico Simpson)

Volledige Bybelstudie