Op watter maniere is ons wêreld die afgelope tyd ontwortel?Hoe laat dit jou voel?
Wat is die groot uitdagings waarmee jy loop?

As iemand vir jou hierdie vrae sou vra, hoe sou jy daarop antwoord?

Vir baie mense voel dit asof die wêreld op sy kop gedraai het en by die dag meer deurmekaar lyk. Waar ons voorheen met meer sekerheid geleef het, weet ons soms nie meer van watter kant af moet ons dink oor die lewe nie.

Ons voel soos ‘n klomp vreemdelinge op ‘n vreemde plek.

Ontwortel. Ontuis. Onderste-bo.

Dis ‘n ervaring wat die lesers van die Jakobusbrief baie goed geken het. Hulle het

geweet wat dit is om in onsekerheid te leef en elke dag weer van vooraf te begin. Die

lewe was nie maklik nie en hulle probeer ‘n manier vind om dit goed te leef.

Dis aan hierdie gelowiges wat die boek Jakobus riglyne gee oor hoe om voor God te

lewe. Reeds in die inleiding van die brief, is daar ‘n klomp belangrike inligting :

Volledige Bybelstudie