Gebed

God is besig om met ons elkeen te vorm. Hy werk met ons, deur ons en soms ook ten spyte van alles wat met ons gebeur.

Ireneus, ‘n 2de eeuse kerkvader, dink só oor hierdie verandering : “It is not you who shape God; it is God who shapes you. If then you are the work of God, await the hand of the Artist who does all things in due season. Offer the Potter your heart, soft and tractable, and keep the form in which the Artist has fashioned you. Let your clay be moist, lest you grow hard and lose the imprint of the Potter’s fingers.”

“Doen slegs U wil Heer – U wil met my,
U, Pottebakker, met my, die klei.
Vorm my en maak my, net soos U wil.
Op U bly wag ek, nederig stil.” Amen

Volledige Bybelstudie