Gebed

Here, dankie vir die geskenk van tyd.
Leer my om betekenisvol te lewe
en U te vertrou met al die seisoene van my lewe. Amen

Skrifgedeelte Habakuk 2:2-4

2. Die Here het toe vir my gesê:
Skryf wat Ek aan jou gaan openbaar duidelik op kleitablette
sodat mense dit sommer in die verbygaan kan lees.

3. Die openbaring geld vir ‘n bepaalde tyd;
dit sal gou kom want dit kom beslis.
Jy moet net geduldig bly wag
as dit nie gou kom nie,
want dit kom beslis, dit sal nie uitbly nie.

4. Dit is die boodskap:
Wie nie reg gesind is nie, sal sy verdiende loon kry,
maar wie reg doen, sal lewe omdat hy getrou bly.

Volledige Bybelstudie