Skrifgedeelte Habakuk 1:12 – 2:1

Habakuk se tweede klag
12. O Here my God, my Heilige,
U is daar van altyd af.
Sekerlik is dit tog nie u plan
om ons uit te wis nie!
O Here, ons Rots,
U het die Babiloniërs aangestel
om ons te straf.

13. U is te regverdig om onreg te duld.
Maar is dit vir U moontlik
om met gevoeligheid te sien
hoe hulle ons verswelg?
Is dit reg dat U stilbly
terwyl goddeloses dié verslind
wat meer regverdig is as hulle?

14. Is ons maar soos visse
wat gevang en doodgemaak word?
Is ons soos kruipende insekte,
sonder iemand
om hulle te lei?

15. Moet ons aan hoeke gevang
en met nette uitgetrek word?
Hulle versamel ons met sleepnette
en juig daaroor.

16. Hulle bring offers vir hulle nette
en brand wierook ter ere van hulle.
Hulle sê:
“Die nette laat ons in weelde leef
en voorsien ons van volop kos!”

17. Gaan U toelaat
dat hulle altyd hiermee wegkom?
Gaan hulle vir altyd suksesvol wees
met hulle gevoellose oorwinnings?

1Ek gaan in my uitkyktoring staan,
my plek inneem
op my wagpos in die muur.
Ek wag om te sien
wat die Here vir my gaan sê,
wat sy antwoord
op my klagte sal wees.

Volledige Bybelstudie