Here, ons Here

Waarheen sou ek kon gaan om u Gees te ontwyk?
Ek kruip weg agter ‘n masker afgesluit in my woonplek
Waarheen sou ek kon uitwyk om aan u teenwoordigheid te ontvlug?
Ek wil nie meer nuus kyk nie want ek is versadig van slegte nuus
Gaan ek op na die hemel toe, is U daar; gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar!
Ek is opgehuil en moeggeskrik oor elke geliefde wat sonder waarskuwing weggeruk is uit hierdie lewe
Vlieg ek met die daeraad na die ooste,
Ek wens dikwels ek kan wegvlug uit al die ellende
of gaan woon ek in die verre weste,
Ek wil graag my tentpenne inslaan in ‘n land van rus en lewe
selfs daar sal U hand my lei, u regterhand my ondersteun.

Volledige Bybelstudie