Fisiese bywoning van eredienste

Vanaf Oktober 2020 gaan ons die deur van ons gebou oopmaak vir fisiese samekomste. Ons is opgewonde om weer saam te kom om die Here te aanbid. Hierdie byeenkomste moet egter binne die nodige riglyne plaasvind. Hierdie ‘n paar belangrike sake wat jy in ag moet neem voordag jy na ‘n erediens kom?

Eerstens, mense in hoë risiko groepe en bo 60 wat kom moet meer versigtig wees.

Moet asb. nie kom as jy simptome ervaar nie.

Dienste gaan gestream word vir die wat nie kan bywoon nie. Druk hier vir ons YouTube kanaal

Protokol vir bywoning:

  • Parkering is soos normaalweg – alle hekke sal oop wees
  • Almal moet maskers dra, ook die kinders
  • Handsanitering sal by al die ingange beskikbaar wees
  • Een persoon voltooi die register by die deure
  • Ons sit sleg op die groen kolle
  • Kollekte sal elektronies opgeneem word
  • Na die diens gaan almal huistoe
  • Geen koffie en kuier op hierdie stadium nie