Covid-19 pandemie

Rampe is gebeure wat die alledaagse lewe van individue en gemeenskappe swaar ontwrig. Die trauma wat daarmee gepaardgaan, ontwrig ons op verskillende vlakke: geestelik, emosioneel, ekonomies, liggaamlik en ekologies. Rampgebeure skep geweldige hoë vlakke van angs en paniek en laat ons gewoonlik tot ‘n oorlewingstrategie oorgaan, waar ons elkeen net na onsself omsien.

In hierdie uitdagende tyd nooi God ons om steeds sy hande en voete in die wêreld te wees. Om ten spyte van ons eie uitdagings en vrese steeds die lig en hoop te sien wat daar in Hom is.

1 Petrus 3:13-16

13Wie sal julle kwaad aandoen as julle julle beywer vir wat goed is? 14Maar selfs as julle sou ly omdat julle doen wat reg is, moet julle dit as ’n voorreg beskou. Moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik nie. 15In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om ’n antwoord te gee aan elkeen wat van julle ’n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. 16Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God.

Eredienste op vlak 3

Op 26 Mei 2020 het President Cyril Ramaphosa aangekondig dat geestelike byeenkomste (wat nie 50 persone mag oorskry nie) mag plaasvind vanaf 1 Junie 2020. Wie sou ooit kon voorspel dat ons ‘n besluit moet maak of ons moet voortgaan met die oopmaak van die kerkgebou om eredienste te hou of nie? Dit is egter so dat ons wel die opsie het om tydens vlak 3 onder die streng reëls fisiese eredienste te hou.  Die reëls bring egter baie praktiese implikasies mee wat dit nie ‘n eenvoudige besluit maak nie.

Die Gemeenteraad het ons die saak bespreek, daaroor gebid en besluit dat ons vir tyd en wyl nie fisiese eredienste en samekomste gaan hou nie.  Ons gaan voort met die digitale dienste en kommunikasie.  Ons gebruik die geleentheid om wel voorbereidings vir samekomste te doen.

Ons redes vir die besluit sluit onder andere in:

 1. Ons moet ons lidmate beskerm. Kerke behoort nie ‘n kernpunt van die verspreiding van die virus te wees nie.
 2. Die feit dat slegs 50 persone ‘n diens mag bywoon.
 3. Daar nie werklike koinonia kan wees nie, want almal het maskers aan en moet 1,5 m van mekaar af sit en staan.
 4. Daar mag geen sang wees nie, behalwe solo’s
 5. Daar mag gee kuier na die diens wees nie.
 6. Die weerloses bokant 60 wat aangeraai word om nie dienste by te woon nie.
 7. Die koste implikasies van sterilisasie van die gebou voor elke geleentheid kan groot druk op die begroting plaas.

Vir meer inligting oor die riglyne wat die Algemene Sinode gestel het, lees die brief van Dr. Gustav Claassen.

Bediening gaan voort

 • Dit bly egter belangrik dat ons steeds as gemeente aktief bly. Een van die geskenke van die tyd is dat ons net weer besef die kerk is mense en nie ‘n gebou nie.
 • Ons Eredienste vind aanlyn plaas. Volg ons op ons YouTube kanaal.
 • Inligting en gemeentenuus word deur WhatsApp gekommunikeer.
 • Geloofsvorming vind via Zoom, WhatsApp en Houseparty plaas.
 • Ons het twee groot voedingskemas.
  • Ons ondersteun 14 gesinne in Pinocchio kleuterskool, saam met voorrade vir die skool self
  • Op Woensdae, asook een naweek per maand voed ons 18 haweloses in Skuiling wat deur PEN in die middestad opgerig is.

Ons besef hierdie pandemie het groot krisis op emosionele, finansiële en ander vlakke vir mense gebring. Dit bring verskeie uitdagings, maar ook die geleentheid om mekaar op nuwe maniere vas te hou en kerk te wees. Kontak ons indien jy behoefte vir ondersteuning het.