‘n Reis in God se genade

In 1966 het NG Waterkloof Gemeente tot die besluit gekom dat dit tyd was om ‘n dogtersgemeente van hulle te laat afstig. Aan die Ring is daar verduidelik dat ‘n toename in lidmate daartoe gelei het dat die destydse infrastruktuur en arbeidskapasiteit van die moedergemeente eenvoudig nie meer die lading van die groei kon dra nie. Die nodige voorbereidings is getref, en die lidmate wat in die area van Monumentpark en Waterkloofrif gewoon het, het uiteindelik op 30 September 1967 as dogtersgemeente afgestig.

Op Saterdag, 28 Augustus 1971 onderneem deur gemeente ‘n groot reis en die hoeksteenlegging van ons eie kerkgebou vind plaas. Die kerkgebou is voltooi en ingewy op 18 Junie 1972, slegs 3 jaar na die afstigting van die gemeente.

Die eerste vormingsjare van die gemeente het getuig van merkwaardige groei. Dopelinge was volop, en al meer jong gesinne het by die gemeente aangesluit. Sangdienste, gemeentekampe, oggend- en aanddienste, bybelstudiegroepe, en so meer het die geestelike lewe van hierdie lidmate besonder verryk. Daar het ook ‘n groot getal ‘saamweesgroepe’ in die gemeente ontstaan wat deur die Heilige Gees saamgebind was onder die visie dat die gemeente as die liggaam van Christus in eenheid moet funksioneer.

Ons identiteit

In die afgelope jare sou die gemeente gegroei na die volgende beskrywing van ons identiteit:

Ons is ‘n geloofsgemeenskap geborge in God Drie-enig wat geleenthede skep waar verskillende generasies by mekaar leer, saam groei en betekenisvol lewe. Ons volle menswees is ‘n geskenk van God, daarom omhels ons alle fasette van die lewe.

Ons gemeente is God se geskenk aan die gemeenskap en is geseën met gawes, kennis en vaardighede. Ons word gestuur om God hiermee in ons leefwêreld sigbaar te maak. Ons leef met die volgende waardes:

Deernis, Eenvoud, Egtheid, Groei, Ruimte, Vreugde.

Leraars van die gemeente:

  • Gerrie Snyman, 1968 – 1988
  • Eugene Olivier, 1972 – 1984
  • Piet du Toit, 1976 – 1978
  • Willie Kloppers, 1978 – 2004
  • JP Munnik, 1980 – 1984
  • André Bartlett, 1987 – 1993
  • Attie van Niekerk, 1989 – 2010
  • Gustav Claassen, 1993 – 2014
  • Wynand van Niekerk, 2011 – tans
  • Lizl-Louise Schoeman , 2014 – tans

Lees meer